مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ خبرداد؛

جابجایی ۹۲۶ هزار مسافر از طریق راه آهن گلستان

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: راه آهن گلستان رکورد تاریخی در حمل و نقل مسافر به ثبت رسانده و در سال جاری، تاکنون ۹۲۶ هزار مسافر از این طریق جابجا شده است.

به گزارش ساجد خبر، محسن اعتماد اظهارکرد: در سال جاری رکورد جابجایی مسافر در تاریخ راه آهن کشور شکسته شد و بالتبع آن راه آهن استان هم رکورد تاریخی خود را شکست و تا دو روز گذشته ۹۲۶ هزار مسافر در استان جابجا شده است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق دو افزود: در هفته گذشته ضریب اشغال قطار مسافربری استان ۱۹۲ درصد بوده است.

وی عنوان کرد: در حمل داخلی رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و در ترانزیت هم ۶ درصد افزایش داشته ایم.

اعتماد بیان کرد: تا سال ۹۹ تنها سه هزار متر مربع محوطه تخلیه و بارگیری در راه آهن استان ایجاد شده بود که امروز به ۵۳ هزار مترمربع رسیده است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق دو ادامه داد: در دو ساله اخیر ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در راه آهن استان هزینه شده و اشتغال از ۱۲۰ نفر در سال ۹۹ به ۲۴۵ نفر در سال جاری رسیده است.