«علی اکبر بصیرنیا» رئیس هیئت کشتی گلستان شد

رئیس جدید هیات کشتی استان گلستان با برگزاری مجمع عمومی با حضور رئیس فدراسیون کشتی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، صبح امروز و در مجمع عمومی کشتی گلستان پس از رأی گیری و شمارش آرای مأخوذه، «علی اکبر بصیرنیا» به عنوان رئیس جدید هیأت کشتی گلستان انتخاب شد.

بصیرنیا برای مدت چهار سال از امروز این مسئولیت را برعهده گرفته است.

پس از کنار رفتن محمد حسین ملا،’ رئیس سابق هیأت کشتی گلستان، بصیرنیا به عنوان سرپرست هیأت فعالیت داشت.

این مجمع امروز با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در گرگان تشکیل جلسه داد و بصیرنیا تمام ۲۴ رأی مأخوذه را به خود اختصاص داد.

گلستان ۳ هزار و ۳۰۰ کشتی گیر بیمه شده دارد که در ۲۲ باشگاه فعالیت می‌کنند.