استاندار گلستان:

تلاش ما ارتقا استفاده از ظرفیت فرزندان شاهد در جایگاه های مدیریتی است

استاندار گلستان گفت: تاکنون تلاش کردیم از ظرفیت فرزندان شاهد در جایگاه های مدیریتی به نحوی شایسته انجام شود و این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علی محمد زنگانه امشب در در نشست با فرزندان شاهد همکار در استانداری و فرمانداری ها ، اظهار کرد: برنامه ریزی لازم جهت ایجاد نقشه ارتقا و منحنی رشد فرزندان شاهد در حال انجام است.

وی افزود: جلسات با فرزندان شاهد در فاصله زمانی مشخص برگزار شود تا بتوانیم از نقطه نظرات این عزیزان استفاده کنیم.

استاندار گفت: هدف ما بهره گیری از تمام ظرفیت های قانونی خدماتی جهت ارائه به فرزندان شاهد است.

وی افزود: حمایت و پشتیبانی از خانواده شهدا و ایثارگران مطالبه ماست و در این مسیر از تمام ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم.

گفتنی است، از مجموع ۶۳۰ کارمند مجموعه استانداری و فرمانداری ها ۶۷ نفر از خانواده شاهد هستند.