هشدارهای پلیس برای چهارشنبه آخر سال

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان گفت: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال، ضرورت دارد شهروندان توصیه های پلیس را جدی گرفته تا گرفتار آسیب و جراحت نشوند.

به گزارش ساجد خبر، سرهنگ کامران یادگاری اظهارکرد: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال، ضرورت دارد شهروندان توصیه های پلیس را جدی گرفته تا گرفتار آسیب و جراحت نشوند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان گفت: با نزدیک شدن به روزهای آخر سال همواره شاهد حوادثی ناگوار در این خصوص هستیم و لازم است شهروندان موارد ایمنی را مد نظر قرار داده و از آسیب های آن، خود و خانواده را محافظت کنند.

وی بیان کرد: استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که کاملاً مراقبت انجام شود، حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که از مواد آتش زا استفاده می کنند به وجود آید، بلکه برای کسانی که این مواد را درست می کنند هم ممکن است اتفاق بیفتد.

یادگاری گفت: همه موادی که در نارنجک، ترقه، منور و سایر مواد آتش زا و محترقه استفاده می شوند، از مواد منفجره و آتش زا هستند که ماده ای خطرناک است و صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گلستان متذکر شد: این مواد خاصیت انفجاری و آتش زایی به خودی خود را دارند لذا از نگهداری آنها حتی به مقادیر بسیار کم در منازل، زیرزمین، محل کار و… جداً خودداری کنید.

وی بیان کرد: از حضور در تجمعاتی که در آن از مواد آتش زا استفاده می شود جدا پرهیز کنید.