دستگیری یک عضو شورای شهر گرگان به اتهام دریافت رشوه

دادستان مرکز گلستان از دستگیری یک عضو دیگر شورای شهر گرگان به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: این فرد به همراه یکی از مدیران شهری و کارمند شهرداری گرگان بازداشت شدند.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: این عضو شورا و ۲ همدست وی به دریافت رشوه از طریق تشکیل شبکه ارتشا متهم هستند.

وی افزود: متهمان برای تکمیل تحقیقات فعلا در بازداشت هستند.

این دومین عضو شورای شهر گرگان است که طی یک ماه گذشته به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است.