رئیس کل دادگستری گلستان:

جابجایی سایت زباله آزادشهر را از باب حقوق عامه پیگیری می کنیم

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از سایت زباله آزادشهر گفت: جابجایی این سایت مطالبه مردمی است و ما در دادگستری استان نیز از باب حقوق عامه به این موضوع ورود کرده ایم .

به گزارش ساجد خبر، آسیابی افزود: پرونده حقوق عامه در این باره، هم در دادستانی آزادشهر و هم در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است و پیگیر این موضوع خواهیم بود .

آسیابی ادامه داد: به اذعان خود مسئولان شهرستان و کارشناسان ، ساخت این سایت از همان ابتدا در مکان فعلی به دلیل نزدیکی به واحدهای مسکونی و قرار گرفتن در کنار زمین های کشاورزی منطقه ، اشتباه بود و در جابجایی سایت از مکان فعلی تردید وجود ندارد .

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز برای مکان جدید سایت، اختلاف نظر وجود دارد و برنامه دقیق و مشخصی از سوی متولیان برای انتقال و جابجایی آن ارائه نشده است .

وی ادامه داد: هدف ما از بازدید بررسی وضعیت موجود و مطالبه برنامه مشخص و زمانبندی از مسئولان امر برای جابجایی سایت زباله است .

رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در ادامه بازرسی های دوره ای خود به حوزه قضایی آزادشهر رفتند و پس از بررسی کیفی و کمی رسیدگی به پرونده ها و پاسخگویی به مراجعان ، از سایت زباله آزادشهر بازدید کردند.