مدیر کل دفتر جنگلکاری منابع طبیعی کشور:

جنگل های کشور حافظ محیط زیست نیست/ تلاش برای ۱۰درصدی شدن پوشش جنگلی کشور

مدیر کل دفتر جنگلکاری، پارک ها و ذخیرگاه های جنگلی سازمان منابع طبیعی کشور گفت: با توجه به پوشش 7درصدی جنگلها باید گفت که پوشش جنگلی فعلی کشور حافظ منابع طبیع نیست .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مهدی کیا دلیری ظهر امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس “جنگل های هیرکانی” که با عنوان ” فسیل زنده” برگزار شده استف اظهار کرد: کشوری که دارای ۲۵ درصد پوشش جنگلی است تهدید محیط زیستی ندارد و این در حالی است که پوشش جنگلس در کشور ما بین ۷ تا ۷/۵درصد است.

وی افزود: با توجه به چنین وضعیتی باید پوشش جنگلی کشور را با طرح کاشت نهال به ۱۰د رصد برسانیم تا کمی از خطرات محیط زیستی که ما را تهدید میکند در امان باشیم.

کیا دلیری گفت: اجرای ایده جنگلکاری که در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفته یکی از طرح های مهمی است که فقط با مشارکت مردم در کنار مسئولان می تواند به سر انجام مطلوبی برسد.

وی ادامه داد: در تولید، کاشت و نگهداری نهال های جنگلی باید همه دستگاه های اجرائی پای کار بیایند و حالا نوبت مردم است که جنگل ها حفظ کنند.

کیادلیری  افزود: منابع طبیعی ۸۲درصد سطح کشو ر را مدیریت میکند و برهمین اساس نظارت بر عرصه هابی جنگلی نیز کار سهتی است و به همین دلیل مردم برای برای حفط جان جنگل پای کار بیایند.