رئیس کل دادگستری گلستان:

۳ تن از کارکنان ادارات گلستان حین رشوه دستگیر شدند

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: سه تن از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک در گلستان به اتهام دریافت رشوه دستگیر شدند.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهارکرد: سه تن از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک در استان گلستان به اتهام دریافت رشوه دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این افراد برای ارائه تصویر ِ اسناد قدیمی یک زمین ِ دو هزار متری در بلوار ناهارخوران گرگان به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، تقاضای دریافت رشوه کرده بودند.

آسیابی بیان کرد: متهمان زمان دریافت رشوه ۶۰۰ میلیون تومانی، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک استان دستگیر شدند.

وی افزود: برای خاتمه دادن به دعوای ملکی دو نفر بر سر این زمین، تصویر این اسناد قدیمی تعیین کننده بود و متهمان با استفاده از این فرصت، برای ارائه این تصاویر از یکی از طرفین پرونده، درخواست پول کرده بودند که شناسایی شدند.

آسیابی ادامه داد: متهمان فعلا بازداشتند و تحقیقات ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان به مردم توصیه کرد: به افرادی که ادعای حل مشکل آنان از راه‌های غیرقانونی و در ازای دریافت پول در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه را دارند، اعتماد نکنند و در صورت مواجه شدن با چنین آن را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اطلاع دهند.