جانشین مرزبانی گلستان:

پایش مرزهای دریایی گلستان انجام شد

جانشین مرزبانی گلستان از پایش مرزهای دریایی استان خبرداد و گفت: اقدامات کنترلی و مراقبتی در دریا با قدرت ادامه دارد.

به گزارش ساجد خبر، سرهنگ احمدعلی شهمرادی اظهارکرد: به منظور بررسی از وضعیت نوار مرز دریایی برای روند تغییرات طبیعی و محیطی، مرزبانی گلستان به صورت میدانی مرزهای دریایی را پایش فنی و مورد ارزیابی قرار داد.

جانشین مرزبانی گلستان گفت: با توجه به لزوم حفظ و حراست از تمامیت ارضی ایران و حساسیت فاکتورهای امنیتی در نقاط کور مرزی و همچنین حصول اطمینان از وضعیت نوار مرز آبی این پایش فنی انجام گرفت.

وی افزود: امنیت در سواحل و دریای استان با توجه به مراقبت ها و بازدیدهای مکرر همکاران و تلاش شبانه روزی پاسگاه های مرزی و دریایی برای تقویت ثبات و تثبیت همیشگی اقتدار مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات خارجی، مطلوب است.

شهمرادی بیان کرد: امید است با حضور مداوم دریابانان در مرزهای دریایی بتوانیم ضمن برقراری امنیت نوار مرزی و ایجاد آرامش در میان جامعه و بخصوص مرزنشینان دست متخلفان، قاچاقچیان و متجاوزان را از مرزها کوتاه کرده و شاهد مرزی بی دغدغه و شهروندانی قانونمند باشیم.

جانشین مرزبانی گلستان تاکید کرد: اقدامات کنترلی و مراقبتی در نوار ساحلی و مرزی همچنان با قدرت ادامه دارد تا بتوانیم با وجود نیروهای توانمند و کارآمد در توسعه و رشد کشور سهیم باشیم.