معاون استاندار منگستائو جمهوری قزاقستان:

۹۰درصد فعالیتهای اقتصادی گلستان بدون نیاز به کشورهای خارجی است

معاون استاندار منگستائو جمهوری قزاقستان گفت: ۹۰ درصد فعالیت های اقتصادی در گلستان بدون نیاز به کشورهای خارجی بوده که این نشان از قدرت بخش خصوصی در استان دارد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، قانات قولژانوف ظهر امروز در نشست مشترک با استاندار گلستان و معاون اقتصادی وی اظهار کرد: روابط بین دو استان خصوصا در حوزه بخش خصوصی زمینه گسترش همکاری را فراهم می کند

وی یادآور شد: شیلات، دامپروری ، کشاورزی و منابع طبیعی زمینه های که ما علاقه مند به ارتقا روابط هستیم و  بخش خصوصی ما علاقه مند به استفاده از تجربه های گلستانی ها در حوزه های مختلف است.
معاون استاندار منگستائو جمهوری قزاقستان خاطر نشان کرد:در بازدیدها شاهد زحمات شما بودیم و فعالیت های یگان حفاظت را هم رصد کردیم که البته مشابه همین اقدامات در قزاقستان انجام می شود.

وی ادامه داد:  در استان منگستائو نفت و گاز صنعت اول است و بیشتر فعالیت در این حوزه است و پس از آن صنعت لجستیک است.
قانات قولژانوف گفت: البته سیاست اقتصادی جدید فعالیت در صنایع دامپروری و کشاورزی است و بر اساس بازدید ها امیدواریم تفاهمات خوبی با گلستان صورت گیرد.
معاون استاندار منگستائو جمهوری قزاقستان اظهار کرد:علاقه مند به توسعه تعاملات بین دو استان هستیم و با توجه به عمق روابط در گذشته امیدواریم با حمایت دولت از بخش خصوصی این روابط در آینده گسترش یابد.
قانات قولژانوف گفت: از سالها پیش قزاق ها در گلستان ساکن شده اند و زندگی می کنند و این نشان از روابط دوستانه فی ما بین دارد.