استاندار گلستان عنوان کرد؛

گلستان دروازه ورود به آسیای میانه/ منطقه آزاد اینچه برون تسهیلگر این ارتباط است

استاندار گلستان گفت:  گلستان دروازه ورود به آسیای میانه است و منطقه آزاد اینچه برون می تواند تسهیلگر این ارتباط باشد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علی محمد زنگانه ظهر امروز در نشست مشترک با هیات تجاری_اقتصادی استان منگستائو جمهوری قزاقستان اظهار کرد : کشور دوست و برادر جمهوری قزاقستان و استان منگستائو با جمهوری اسلامی و استان گلستان قرابت های فرهنگی دیرینه دارد.

وی گفت : در دفاع مقدس شهدایی از قزاق ها تقدیم شده است.
زنگانه ادامه داد: توسعه روابط موجب رونق اقتصادی می شود خصوصا بعد از سفر رییس جمهور به قزاقستان این روابط بیش از گسترش خواهد داشت.
استاندار گلستان یادآور شد: در استراتژی پیشران استان توسعه تجارت جهانی مبتنی بر مزیت های رقابتی مورد توجه است.
وی گفت: تعامل با کشورهای های همسایه را اولویت برنامه های خود می دانیم.
استاندار گلستان خاطر نشان کرد: خواهرخواندگی و گسترش پروازها موجب گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی ،تجاری در حوزه های مختلف می شود.
 زنگانه گفت: صادرات و واردات ما رو به افزایش است که باید آن را تقویت کنیم.
وی گفت : آماده توسعه حداکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم و در این راستا از استاندار منگستائو  برای حضور در گلستان دعوت می کنیم.
استاندار گلستان اظهار کرد: حمایت های کنسولی و ارایه روابط دوجانبه و شرایط سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران دوطرفه باید انجام بشود.
به گفته دکتر زنگانه در پیش نویس سند کشاورزی که در قزاقستان امضا شد منطقه آزاد اینچه برون به عنوان یکی از مناطق هدف مراودات یاد شد.
وی گفت: از مسیر ریلی باید بیش از پیش استفاده کنیم و پیرو آن ارتباط شمال به جنوب را برقرار کنیم.
استاندار گلستان با بیان اینکه برنامه ریزی برای پروژه های شیلاتی مشترک را آمادگی داریم ، تصریح کرد:
وی افزود: مباحث علمی را می توانیم از ظرفیت مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه منابع طبیعی استفاده کنیم.
زنگانه گفت: پیشنهاد می کنم یک سند مشترک بین مراکز علمی و کشاورزی شما با مرکز تحقیقات کشاورزی تبادل بشود .
وی تاکید کرد: علاوه بر تبادل دانشجو در حوزه پزشکی می تواند این اقدامات در حوزه دانشگاه منابع طبیعی نیز انجام شود
وی افزود: توسعه گردشگری سلامت مورد نظر ماست
استاندار گلستان اظهار کرد: توجه به کشت فراسرزمینی مورد توجه ماست که در صورت پذیرش شما سرمایه گذارانی دارد .
وی افزود: با توجه به ظرفیت نفت و گاز و لجستیک باید ارتباط شما با ما باید تقویت بشود.
 زنگانه تاکید کرد:  با توجه به حذف روادید امیدواریم گردشگری دوجانبه افزایش یابد.
وی یادآور شد: منطقه آزاد منگستائو با منطقه آزاد اینچه برون می تواند تسهیل‌گر روابط تجاری و اقتصادی باشد