دادستان گرگان:

۱۱ بنای غیرمجاز در توسکستان گرگان تخریب شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: ۱۱ بنای غیر مجاز واقع در مناطق پیرامونی روستای توسکستان گرگان تخریب و قلع و قمع شد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: ۱۱ بنای غیرمجاز در توسکستان گرگان تخریب شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان افزود: چهار مورد از این بناها با رأی قطعی دادگاه تخریب شد و ۷ مورد از این بناها هم به صورت غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی این منطقه در حال ساخت بود که در راستای تبصره دو ماده ۱۰ تخریب شد.

وی بیان کرد: امور اراضی و سایر دستگاه‌های دخیل مانند منابع طبیعی و محیط زیست موظف هستند بر اساس قانون همه بناهای غیرمجاز در توسکستان گرگان را تخریب کند و تعللی از مسئولان برای عمل نکردن به قانون پذیرفته نخواهد شد.

گفتنی است، روستای توسکستان در دل جنگل‌های هیرکانی در شرق شهر گرگان قرار دارد و در سال‌های اخیر به علت مناظر طبیعی زیبا و آب و هوای خوب مورد هجوم زمین خواران و ساخت و سازهای غیرمجاز قرار گرفته است.