معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان:

نقش لجستیک قزاقستان در توسعه شرق خزر بسیار ارزشمند است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: با توجه به ناامنی های غرب دریای خزر، تحریم روسیه و تمایل به ارتباط با آب های آزاد ، نقش لجستیک قزاقستان در توسعه شرق خزر بسیار ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید محمد دهنوی عصر امروز در جلسه با قانات قولژانوف معاون استاندار منگستائو و هیات تجاری و اقتصادی این استان ؛ اظهار کرد:

راه آهن ایران_ترکمنستان_قزاقستان ظرفیتی است که می تواند از اینچه برون گلستان به شاهرود به طبس و بندرعباس و به آب های آزاد متصل شود و زمینه رشد تعاملات را فراهم کند

وی افزود: منطقه آزاد تجاری_صنعتی اینچه برون گلستان نقش تأثیرگذاری در توسعه روابط دارد و امیدواریم با حضور این هیات بتوانیم توانمندی های خود را به خوبی معرفی کنیم.

دهنوی افزود: نقش خط هوایی گلستان با منگستائو در توسعه صنعت توریست نقش قابل توجهی دارد.

وی افزود: در گلستان بیش از ۷ هزار قزاق زندگی می کنند که نقش تأثیرگذاری در توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی دارد و سوابق روابط دوستی بین دو ملت در حوزه های تجاری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عمیق و ارزشمند است.

وی گفت: در این سفر ۳ روزه هیات تجاری و اقتصادی استان منگستائو مدیران حوزه شیلات، کشاورزی، سرمایه گذاری، بازرگانی، منابع طبیعی، تجارت و مدیران بخش خصوصی معاون استاندار را همراهی می کنند.