مدیرکل پزشکی قانونی گلستان خبرداد؛

۹۰ درصد ساختمان های پزشکی قانونی در استان ملکی است

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: : هشت مرکز فعال پزشکی قانونی در گلستان داریم که ۴۰ درصد آنها در سال ۹۴ استیجاری بودند که هم اکنون میزان ساختمان ملکی به ۹۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حسین زارعی امروز صبح در آئین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گلستان اظهارکرد: ساختمان پزشکی قانونی مرکز استان از سال ۹۵ پیگیری شد و از سال ۹۸ زمین در اختیار پروژه قرار گرفت و ۴۲ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی افزود: زار و ۵۰۰ آزمایش در آزمایشگاه‌های سطح استان در ماهه نخست امسال انجام شد.

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان افزود: طی سال جاری، ۴۴۰ پرونده در کمیسیون پزشکی، قصور پزشکی و روان پزشکی انجام شده است.

وی افزود: سالانه ۳۸ هزار معاینه سرپایی، هزار و ۳۵۰ معاینه فوتی و کالبدگشایی توسط همکاران ما انجام می‌شود.