گزارش تصویری؛

افتتاح متمرکز طرح «یاریگران زندگی» در روستای نصرآباد

طرح متمرکز «یاریگران زندگی» صبح و شهر امروز با حضور معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و با حضور استاندار و جمعی از مدیران استانی و شهر ستان گرگان و همزمان با دیگر روستاهای استان در روستای نصر آباد گرگان در راستای پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر افتتاح شد.