مسئول نهال جهاد کشاورزی گلستان:

۲۴ واحد تولید نهال در گلستان فعال است

مسئول دفتر نهال جهاد کشاورزی گلستان بر تأمین نهال سالم و دارای شناسه تأکید کرد و گفت: هم اکنون ۲۴ واحد تولید نهال در گلستان در تولید زیتون، سیاه ریشه ها و گونه های سردسیری فعال هستند.

به گزارش ساجد خبر، عصمت صانعی اظهارکرد: هم اکنون ۲۴ واحد تولید نهال در استان در تولید نهال زیتون، سیاه ریشه‌ها، گونه‌های سردسیری و غیره بالاخص گردوی پیوندی و پکان پیوندی فعال است.

مسئول دفتر نهال جهاد کشاورزی گلستان افزود: متقاضیان دریافت نهال سالم و شناسه دار که از ضروریات داشتن باغ سالم است، می‌توانند نهال‌های مورد نیاز خود را از این نهالستان‌ها دریافت کنند.

وی بیان کرد: نهال‌های زیتون از ارقام کرونایکی، آربکین، زرد، میشن و غیره در شهرستان‌های کردکوی دو واحد نهالستان، گرگان هفت واحد نهالستان، رامیان یک واحد و گنبدکاووس یک واحد، نهال‌های سیاه ریشه و نیمه گرمسیری و سردسیری در شهرستان علی آبادکتول دو واحد، رامیان سه واحد؛ کردکوی یک واحد و گرگان دو واحد، گنبدکاووس یک واحد مشغول به فعالیت و تولید هستند.

صانعی گفت: در خصوص نهال گردوی پیوندی و پکان پیوندی چهار واحد بسیار تخصصی با کادری مجرب و تحت نظارت کمیته فنی نهال استان از ارقام مختلف وجود دارند که با توجه به حساسیت نهال در بحث جابجایی توصیه می‌شود نهال‌ها از استان تامین شوند.