رییس امور پردیس های گلستان:

دانشجو معلمان، طلایه داران اقوام ایران زمین هستند

رییس امور پردیس های استان گبلستان گفت: دانشجو معلمان به عنوان طلابه داران اقوام زمینه ساز تمدن اسلامی هستند که باید آن را بشناسند و به دیگران بیاموزند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، دکتر موسی کیخا صبح امروز در مراسم اختتامیه حشنواره اقوام دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور که به میزبانی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: شناخت فرهنگ و هنر اقوام مختلف از مهم ترین اموزه هایی است که باید در دانشگاه فرهنگیان توسط دانشجو معلمان به خوبی فراگرفته شود تا این افراد در راستای وظیفه آموزشی خود این میراث را به تمامی محصلان در همه مقاطع تحصیلی آموزش دهند.

رییس دانشگاه فرهنگیان گلستان افزود: یکی از آسیب هایی که جامعه را تهدید میکند، خود فراموشی است و یکی از مسایلی که موجب پیشرفت جامعه می شود، هویت جمعی است.

کیخا گفت: اگر چه تمامی استان ها در این جشنواره به خوبی فرهنگ و هنر خود را به نمایش گذاشتند اما به اینکه نخستین جشنواره دانشجویی اقوام ایران زمین بوده است لذا بدون انتقاد هم نیست و امید داریم این انتقادها و رفع کم و کاستی ها زمینه ساز برگزاری جشنواره های بعدی باشد.

وی افزود: این جشنواره برای برگزاری پر بارتر نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتری است.

گفتنی است ۴۰۰ داشنجو از دانشگاه های فرهنگیان ۲۹ استان کشور در این جشنواره حضور داشتند.