گزارش تصویری؛

جشنواره دانشجویی اقوام کشور در گلستان

نخستین جشنواره دانشجویی اقوام کشور با محوریت " وحدت اقوام و آشنایی دانشجویان با فرهنگ و هنر اقوام ایران زمین"  به میزبانی دانشگاه فرهنگیان گلستان و حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور به مدت سه روز در مرکز استان برگزار شده است.

گزارش تصویری جشنواره دانشجویی اقوام به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان؛