مدیر کل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور:

محصول جشنواره دانشجویی اقوام باید شبکه سازی هنری ماندگار باشد

مدیر کل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: محصول نخستین جشنواره اقوام دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور باید تبدیل به شبکه سازی هنری ماندگار و کاملا مستمر بین دانشجویان شود.

به گزاش خبرنگار ساجد خبر، فاطمه موسوی تازه آبادی امشب در مراسم نخستین جشنواره اقوام دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان سراسر کشور که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی که به میزبانی لستان برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره در نخستین گام خود بر وحدت همه اقوام خاصه در بین دانشجویان تاکید دارد.
وی افزود: محصول این جشنواره باید برای سال آینده، تولید فیلم ها و محصولاتی باشد انها را در جشنواره هایی چون رشد، عمار و فجر به نمایش بگذارند.
موسوی افزود: پشتوانه این جشنواره گام بلندی برای آینده در حوزه شناخت فرهنگ اقوام با یکدیگر است.
وی گفت: اگر دانشجویان این دانشگاه ها به عنوان معلمان آینده به هنر وصل نباشند و هنر و تمدن اقوام را نشناسند تاثیر گذار در این حوزه نخواهند بود.

وی افزود: این جشنواره فرصتی است تا هنر ایرانی اسلامی را در جامعه فرهنگی و هنری کشور اشاعه دهیم.