مدیر امور پردیس های گلستان:

جهانی شدن هویت اقوام از دغدغه های دانشگاه فرهنگیان است

مدیر امور پردیس های استان و ریس دانشگاه فرهنگیان گلستان گفت: اشاعه دستاوردها و هویت اقوام در مسیر جهانی شدن یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه فرهنگیان است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، موسی کیخا امشب در مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره اقوام دانشجویی که با حضور مدیر کل فرهنگی دانشگاه فرهنگیان کشور، نمایندگان مردم گرگان و آق قلا در مجلس و دانشجویان دانشگاه های فرهنگین سراسر کشور در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد،. اظهار کرد: محتوای این جشنواره با تاکید بر محورهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی طراحی شده و هدف اصلی آن معرفی فرهنگ اقوام مختلف در بین دانشگاه های و دانشجویان فرهنگیان سراسر کشور است.

وی افزود: ایران نمونه کشوری با وجود تنوع از اتحاد اقوام است که از وحدت ملی برخوردارهستند.
کیخواه گفت: پدیده اقوام در ایران اسلامی و به رسمیت شناختن همه آنها توسط نظام جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین مسایلی است که به آن توجه ویژه ای شده و به آن دوام و قوام بخشیده است.
وی بیان کرد: همه اقوام ایرانی انسجام غیر قابل انکاری با فرهنگ و هویت ملی دارند و این مساله در اندیشه امام راحل شناخته شده و از آن به عنوان یک فرصت یاد شده است.

رییس دانشگاه فرهنگیان گلستان ادامه داد: یکی از آسیب های مهلک برای هر کشوری خود فراموشی است و فراموش کردن هویت یکی از موارد همین خودفراموشی است.
وی افزود: در این راستا آنچه اهمیت دارد هویت جمعی است.
کیخواه یکی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره را پر کردن شکافی است که بین نسل قبل و امروز افتاده و این جشنواره زمینه را برای پر کردن این شکاف پر میکند.
کیخواه تصریح کرد: برگزاری این جشنواره صرفا ایجاد چند نغرفه و کارگاه نیست بلکه آشنایی با خرده فرهنگ اقوام کشور و تمدن ایرانی اسلامی است.