دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

قانون اساسی ما آزادی مذهبی را برای همه اقوام قائل شده است

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: قانون اساسی ما آزادی مذهبی را برای همه اقوام قائل شده و این موضوع اندیشه بزرگان ما است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حجت الاسلام حمید شهریاری امروز در دومین کنگره اجلاس منطقه‌ای وحدت اسلامی اظهارکرد: گلستان ۴۰ سال تقریب و وحدت را در عمل بروز داده و به خوبی برای این کنفرانس انتخاب شد.

وی افزود: گاهی مفهوم وحدت دچار خدشه و شکست می‌شود و صدایی از گوشه‌ای می‌آید که بازنشر آن زیاد است.

شهریاری بیان کرد: ما باید اول روش خودمان را توضیح دهیم که روش عقلانیت محور است و باید این روش را توسعه دهیم.

دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه ما باید به مذاهب اقلیتی اجازه دهیم آئین خود را اجرا کنند، ادامه داد: گاه تفکر تفرقه انداز سبب خوراک شبکه‌های دیگر می‌شود و ما نباید در برابر آن‌ها احساساتی و هیجانی شویم.

وی با بیان اینکه باید بین جاهل قاصر و مقصر تمایز قائل شویم، توضیح داد: برخی جاهل‌های قاصر است و نمی‌فهمند زیرا فهم آن بیشتر نیست لذا باید با این جاهل، جهاد تبیین داشته باشیم اما باید با جاهل‌های مقصر به گونه‌ای دیگر رفتار کنیم.

دبیر مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: ایجاد گفتمان عقلانی در اصل ۱۲ قانون اساسی نوشته شده و تا ابد غیرقابل تغییر است.

وی با بیان این ۴۷۴ شهید و هزار و ۲۶۰ ایثارگر اهل سنت، داریم، گفت: تبیین نظری وحدت و اجرای عملی آن وظیفه ما است.