هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر گرگان انتخاب شدند

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر گرگان برای یک دوره ۴ ساله انتخاب و مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، روز گذشته هفتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره مانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گرگان با حضور اکثر اعضای این کانون ، ریاست اداره کار ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار نتایج آراء این دوره به شرح ذیل اعالم شد.

اعضای منتخب اصلی هیات مدیره عبارتند از:

۱_سهراب مهاجر

۲_ حمید خیرخواه

۳_ غلامرضا طالبا ‌‌‌‌‌

۴_ قنبر صالحی

۵_ نورمحمد رستمانی

۶_ صادق فولادی

۷_ سیدمحمد میرافضلی

اعضای علی البدل هیات مدیره هم عبارتند از:

۱_ اژدر لقایی

۲_ محمود نیکو.

و

۱_ علیرضا اسباب چین

۲_ محمد زوار انتخاب شدند به عنوان بازرسان این دوره انتخاب شدند.