رئیس اداره امور مراتع منابع طبیعی گلستان:

سالانه ۲ میلیون بوته مرتعی در مرکز «چپرقویمه» گنبد تولید می شود

رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: سالانه دو میلیون بوته مرتعی در مرکز چپرقویمه گنبدکاووس تولید و در مناطق مختلف گلستان غرس می شود.

به گزارش ساجد خبر، تاج قلی فرهنگ دوست اظهار کرد: ایستگاه چپرقویمه گنبدکاووس یکی از مراکز مهم تولید بذر گیاهان مرتعی در کشور تلقی می‌شود که تولید آن بیش از دو میلیون اصله بوته در سال است.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: در پنج سال گذشته اقدامات متعددی برای مقابله با بیابانی شدن گلستان انجام شده و ایستگاه چپر قویمه گنبدکاووس با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون اصله در این زمینه نقش مؤثری بر عهده داشته است.

وی گفت: ۱۱ گونه مرتعی و بیابانی مانند آتریپلکس‌ها و یونجه یک ساله در این مرکز تولید می‌شود.

فرهنگ دوست ادامه داد: ۲۵ هزار هکتار حفاظت قرق، هشت میلیون تولید نهال مرتعی، بوته کاری هفت هزار و ۵۰۰ هکتار، ۹ هزار هکتار مدیریت عرصه و ذخیره نزولات از جمله اقداماتی بوده که در راستای احیای مراتع انجام شده است

به گفته رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گلستان ۸۶۲ هزار هکتار مرتع دارد که بیش از ۳۰۰ هزار هکتار آن به دلیل قرار گفتن در معرض بیابانی شدن به اجرای طرح‌های اصلاح و احیا نیاز دارد.