معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:

۳۰ قطعه آب بندان غیر مجاز در مسیر گرگانرود تخریب شد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از تخریب و ساماندهی 30 قطعه آب بندان مسیر گرگانرود به سطح 68 هکتار تا روز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، جواد تیموری با اعلام این خبر اظهار کرد : شروع عملیات از اوایل بهمن ماه بوده و همچنان ادامه دارد.

وی فزود: ادوات موجود در کارگاه به تعداد کافی تهیه شده است و تاکنون ۱۷ مجموعه آببندان (حدود ۳۰ قطعه) به سطح ۶۸ هکتار و حجم ۱.۲ میلیون مترمکعب پتانسیل ذخیره آب تخریب و ملوب المنفعه شده که طول دیواره های تخریبی در مجموع ۵ کیلومتر است و این عملیات مستمرا با همکاری نهادهای ذیربط ادامه دارد.

تیموری گفت: از زمانی که اتفاق نظر در استان برای ساماندهی آب بندان ها ی غیر مجاز به وجود آمد جلسات متعدد کارشناسی با کارشناسان اهل فن برگزار شد، و نحوه ساماندهی هر آب بندان به تفکیک احصا شد.

وی افزود: در رابطه با اطلاع رسانی به متصرفین نیز جلسات نفر به نفر در محل سد وشمگیر و محل مدیریت منابع آب شهرستان گنبد با حضور کارشناسان برگزار و نظرات این افراد مد نظر قرار گرفت.