رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور:

مولدسازی یکی از طرح های تحول آفرین کشور است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور گفت: طرح مولد سازی اموال دارایی های دولت یکی از طرح های بزرگ تحول آفرین در زمینه انجام طرح های عمرانی و اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حسین قربان زاده صبح امروز در مراسم نشست تحصصی مواد سازی داری های دولت که به صورت وبینار  و با حضور مدیران استانی  و معاون وی برگزار شد، اظهار کرد: این طرح به نوعی اموال مازاد دولتی را که سالها در حبس مانده بود آزاد و در مسیر توسعه کشور هزینه میکند.

وی افزود: این طرح در بسیاری از کشورها اجرایی شده و با اجرای آن همه دارایی های دولتی تجمیع و برای آنها برنامه جامع تعریف می شود.

قربان زاده افزود:  در روزهای اخیر به اصل اجرای این طرح جفا شد و افرادی خواسته یا ناخواسته حواشی را مطرح کردند که خدشه به اصل اجرای این طرح وارد شد و این در حالی است که اجرای این مصوبه نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور خواهد داشت.