شهردار گرگان:

توسعه عدالت در همه مناطق شهرگرگان اولویت شهرداری است

شهر دار گرگان گفت: توسعه عدالت در همه مناطق مختلف شهرگرگان از اولویت های شهرداری است و در این راه کوتاهی و کم کاری نخواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید محمد رضا سید النگی امروز در جلسه پیگیری اقدامات جهادی «محله ما» در ۷ مدرسه محلات کم برخوردار اسلام آباد و الغدیر که با حضور  مدیران مدرسه در سالن اندیشه شهرداری مرکز برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات ۶ ماهه انجام شده در این مدارس و قول هایی که در جلسه داده شده بود ظرف مدت ۲۰ روز انجام شد.

وی افزود: شهرداری گرگان بعنوان خانه داری که وظیفه حفظ و حراست خانه شهر را برعهده دارد درصدد است تا خانه ای آراسته و پرورش یافته داشته باشد.

سید النگی عنوان کرد: امیدواریم با هم افزایی و کمک دستگاه های مربوطه و اثربخشی که شما مدیران مدارس به عنوان متولیان فرهنگی دارید، شاهد رفع آسیب های اجتماعی و ایجاد رفاه اجتماعی و شهروندانی با نشاط و امیدوار در منطقه باشیم.