مدیرکل تعزیرات گلستان:

مامور قلابی تعزیرات حکومتی در گلستان شناسایی شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: فردی که با عنوان مامور جعلی تعزیرات حکومتی در گلستان از شهروندان اخاذی می کرد، تحت تعقیب دستگاه قضا قرار گرفت.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام اظهارکرد: با توجه به گزارشات مردمی مبنی بر اینکه شخصی در قالب مامور تعزیرات حکومتی در گلستان اقدام به اخذ دریافت مبالغی از شهروندان کرده است، با همکاری حراست اداره کل تعزیرات حکومتی و حفاظت اطلاعات دادگستری استان تحت تعقیب قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از شهروندان درخواست کرد که در صورت مراجعه ماموران تعزیرات حکومتی به اشخاص حقیقی و حقوقی تقاضای کارت شناسایی معتبر کنند.

وی عنوان کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تقاضای نامعقول و غیر متعارف توسط مأموران تعزیرات مراتب را با تلفن تعزیرات حکومتی و یا به حراست اداره کل تعزیرات حکومتی گزارش کنند.