استاندار گلستان:

سد نرماب یک پروژه راهبردی میان مدت در تامین منابع آبی است

استاندار گلستان گفت: سد نرماب یک پروژه راهبردی میان مدت در تامین منابع آبی است و امیدواریم با مساعدت دولت و مجلس تا پایان دولت سیزدهم اقدامات لازم در حوزه تصفیه خانه و شبکه انتقال آن به صورت کامل انجام شود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، علی محمد زنگانه در جلسه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان و سردار آبرومند دبیر قرارگاه صندوق امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: مقرر شد همکاری متقابل با هدف محرومیت زدایی در زمینه راه ها، منابع آبی ، مسکن و آبخیزداری انجام شود.

وی افزود: در ابتدای فعالیت در استان با کسری آب ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه بودیم اما خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته و اختصاص بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف، تنش های آبی در استان به حداقل رسید.

در ادامه شاین جلسه سردار آبرومند اظهار کرد : پیگیری لازم جهت تامین کسری اعتبارات سد نرماب انجام خواهد شد و در زمینه شیرین سازی آب دریا نیز تلاش می کنیم مپنا همکاری لازم را داشته باشد.

دبیر قرارگاه صندوق امام حسن مجتبی (ع) افزود: هرگونه پروژه با هدف بهره برداری محرومین در اولویت ما قرار دارد و به صورت مشارکت با استان همکاری لازم را جهت اجرا خواهیم داشت