فرمانده سپاه گلستان:

بسیج خود را خادم مردم می‌داند

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: بسیج خود را خادم مردم می‌داند و پشتوانه فعالیت‌ها بسیج در استان براساس رویکرد هیئت‌های اندیشه ورز بسیج خواهد بود تا با کار فکری عمیق و صحیح به پیش برویم.

به گزارش ساجد خبر، سردار علی ملک شاهکوهی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هیئت اندیشه ورز مجمع عالی بسیج استان اظهارکرد: بسیج به عنوان یک نهاد مقدس در نظام اسلامی گره گشا و بن بست شکن است تا مشکلات را در هر زمینه‌ای که مستقیماً به زندگی مردم مربوط می‌شود رفع کند.

فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود: در مسائل مختلف استان هرجا از ظرفیت هیئت اندیشه ورز بسیج استفاده کردیم و مشکلات را بر اساس اولویت‌ها احصاء کردیم، به راهکار درستی رسیدیم که توانست آن مشکل را حل کند.

وی بیان کرد: فلسفه وجودی هیات‌های اندیشه ورز بسیج کمک به دستگاه‌های حاکمیتی و پیش برندگی سپاه و بسیج است که قرارگاه شهید سلیمانی، قرارگاه ۱۷ ربیع و قرارگاه شهید امانی بر همین اساس شکل گرفت.