رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان:

سهم گلستان از بودجه ۱۴۰۱ معادل نیم درصد بودجه بود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان گفت: سهم استان در بودجه سال جاری (۱۴۰۱)، ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل نیم درصد بودجه کل کشور تعیین‌شده بود و از این حیث رتبه بیست و چهارم کشور در اختیار گلستان بود.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، قدرت الله عابدی، سرانه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت، ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۲۰ ریال برآورد شده که دو میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۷۰ ریال بیشتر از میانگین کشوری بود.

با احتساب رقم یا د شده در بودجه ۱۴۰۱ و البته اعتبارات و تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی سفر رئیس جمهور به گلستان، اتفاقات و اق دامات خوبی در استان اجرایی شد تا بخشی از چشم ان داز ترسیمی دولت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی متوازن و توأم با عدالت تحقق یاب د اما تا نقطه مطلوب فاصل بسیار است.

هر چند در این مجال، قرار نیست که به میزان تحقق اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر رسیم اما به فرض تحقق بیش از ۵۰ درصدی این اعتبارات، هنوز گلستان با مشکلات و چالش‌های مزمن و دیرین پرشماری مواجه است که برای حل آن نیازمند ویژه بینی خاص دولت به این استان هستیم.