مدیرعامل شرکت گاز گلستان خبر داد:

دسترسی رانندگان تاکسی و آژانس های گلستان به خدمات سی ان جی

مدیر شرکت گاز گلستان گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده امکان دسترسی رانندگان تاکسی و آژانس های گلستان به خدمات سی ان جی در تمام شهرهای گلستان فراهم می شود.

به گزارش ساجد خبر، علی طالبی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده مقرر است تا در تمام شهرهای استان یک ایستگاه گاز طبیعی برای خدمات دهی به رانندگان تاکسی و آژانس‌ها از روز شنبه فعال شود.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: به مرور و با تقویت فشار گاز تمام ایستگاه‌های سی ان جی در شهرهای مختلف گلستان به چرخه خدمات دهی بر خواهند گشت.

گفتنی است از حدود ۱۰ روز قبل تاکنون و به سبب ورود سامانه ناپایدار جوی و برودت هوا خدمات‌دهی ایستگاه‌های گاز طبیعی در استان گلستان متوقف شده است.