رئیس اتحادیه خبازان گلستان:

۱۲۰۰ واحد نانوایی در گلستان دوگانه سوز است

رئیس اتحادیه خبازان گلستان از دوگانه سوز بودن هزار و ۲۰۰ واحد نانوایی در استان خبرداد و گفت: نانوایان گلستانی تاکنون تسهیلاتی برای دوگانه سوز کردن واحدهای خود دریافت نکرده اند.

به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا مقیمی اظهارکرد: برای دوگانه سوزکردن نانوایی‌های گلستان از سنوات قبل اقدام کردیم و از دو هزار و ۳۰۰ واحد خبازی، هزار و ۲۰۰ واحد دوگانه سوز هستند.

رئیس اتحادیه خبازان گلستان افزود: قرار بود که در سنوات گذشته تسهیلات کم درصدی به نانوایی‌ها ارائه شده که این عمل اتفاق نیفتاد.

وی بیان کرد: بسیاری از نانواها توان دوگانه سوز کردن واحدهای خود را ندارند و تورم بیرونی و درونی کمر نانواها را شکسته است.

مقیمی ادامه داد: تاکنون تسهیلاتی در قالب دوگانه سوز شدن نانوایی‌ها از طرف بانک عامل به خبازان پرداخت نشده است.

رئیس اتحادیه خبازان گلستان اعلام کرد: ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان گردش مالی خبازان در بانک عامل بوده اما این بانک تاکنون تسیهلاتی به نانوایی‌ها پرداخت نکرده است.