پارک علم و فناوری گلستان قطب ارتباط فناورانه ایران با قزاقستان شد

پارک علم و فناوری گلستان طی حکمی از سوی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان قطب برقراری ارتباط ایران با قزاقستان و مسئول پیگیری و توسعه تعاملات فناورانه و نوآورانه با این کشور معرفی شد.

به گزارش ساجد خبر، از وزارت علوم، با توجه به ضرورت و اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای توسعه دیپلماسی فناورانه و نوآورانه و نقش موثر پارک‌های علم و فناوری در تحقق این امر، با پیگیری‌های ارک علم و فناوری گلستان، این پارک به عنوان هاب ارتباط در توسعه تعاملات فناورانه و نوآورانه با کشور قزاقستان انتخاب شد.

با توجه به وجود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ارزشمند ارتباطی استان گلستان با کشور قزاقستان از جمله خطوط ریلی ایران ترکمنستان قزاقستان به عنوان یکی از کریدورهای ارتباطی که از مرز اینچه‌برون می‌گذرد، خط هوایی مستقیم گرگان و آکتائو، شبکه حمل‌ونقل دریایی، فعالیت سرکنسولگری قزاقستان در گرگان به عنوان دومین شهر بعد از تهران و سکونت بیش از ۱۰ هزار قزاق در استان گلستان، این پارک به عنوان قطب ارتباطی با این کشور برگزیده شده است.

فرآیند تاسیس پارک علم و فناوری گلستان از سال ۱۳۸۴ مطرح و اقدامات اولیه برای راه اندازی آن از همان زمان آغاز شد. در تاریخ هفدهم دی ۱۳۹۱ پارک علم و فناوری گلستان موافقت نامه اصولی خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد و با تشکیل شورای پارک و تدوین و تصویب آیین نامه های لازم فعالیت های پارک شکل جدی تری به خود گرفت. به دنبال این امر تصویب نمودار سازمانی و شکل گیری ستاد، پذیرش و استقرار واحدهای فناور در پارک انجام شد در اولین گام اجرایی مرکز رشد واحدهای فناوری در تیر ۱۳۹۲ با کسب مجوز از وزارت متبوع فعالیت خود را آغاز کرد.