مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی گلستان:

مشکلی در توزیع سوخت جایگزین در گلستان وجود ندارد

مدیر عامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی گلستان از بسیج تمام نفتکش‌ها، نیسان‌ها و فروشندگان در سطح استان برای توزیع سوخت جایگزین با توجه به افت فشار گاز خبر داد و گفت: ۱۷۸ فروشنده نفت سفید و گازوئیل استان تکمیل ظرفیت شدند.

به گزارش ساجد خبر، سیدمحمد حسینی اظهارداشت: امسال استانداری سه نامه به تمام ادارات، سازمان‌ها و نهادها برای تجهیز شدن به سوخت نوع دوم زد اما در عمل اقدام مناسبی توسط ادارات در این رابطه انجام نشد و این مساله باعث بروز بحران افت فشار گاز بر اثر سرمای هوای چند روز اخیر شد.

وی افزود: شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی گلستان با توجه به شرایط بحرانی افت فشار گاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با برگزاری نشست با روسای نواحی در سطح استان اولویت خود انجام اقدامات مناسب برای زمان قطعی کامل گاز قرار داد.

مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی گلستان ادامه داد: با تقسیم کار صورت گرفته تمام نفتکش‌ها، نیسان‌ها و ۱۷۸ فروشنده فعال در سطح استان را برای توزیع به موقع سوخت جایگزین بر اساس اولویت هر شهرستان‌ بسیج کردیم و هم نفت سفید و هم نفت گاز تکمیل ظرفیت شد.

۵۴۳ باب نانوایی در سطح استان گلستان مجهز به سوخت نوع دوم شدند

حسینی اظهارداشت: به عنوان نمونه در منطقه گمیشان با افت شدید فشار گاز، برای جلوگیری از تلفات به صورت میدانی به کل مرغداری‌ها سوخت‌رسانی کردیم و همچنین ۵۴۳ باب نانوایی در سطح استان مجهز به سوخت نوع دوم شدند.

وی گفت: تصمیم‌گیری به موقع استاندار گلستان به همراه دیگر مدیران ستادی در کنار سپاه در بحث فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها باعث مدیریت خوب بحران کمبود گاز شد و شرکت نفت به مانند زمان جنگ آماده فعالیت جهادی برای جلوگیری از کاهش مشکلات ناشی از کمبود گاز است.

مدیرعامل شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی گلستان افزود: نیروهای شرکت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و به ۱۴۷ مرغداری یک میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر، به ۳۰ باب گلخانه یک میلیون و ۷۹۶ هزار لیتر و ۲۸۰ مورد از اصناف و صنایع تبدیلی و کشاورزی ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار لیتر سوخت جایگزین توزیع شده است.