معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان :

برداشت ۱۱۰ هزار تن انواع مرکبات از باغات استان

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: براساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی امسال ۱۱۰ هزار تن انواع مرکبات از باغات این استان برداشت شده است.

به گزارش ساجد خبر، حسین پهلوانان اظهار کرد: در گلستان حدود ۶ هزار هکتار باغ نارنگی و پرتقال و دیگر مرکبات وجود دارد و امسال حدود ۱۰۰ هزار تن محصول در این باغات برداشت شد.

وی ادامه داد: هر ساله سازمان تعاون روستایی عهده‌دار خرید و دپو مرکبات بود ولی امسال و بر اساس بخش نامه‌های بالادستی این وظیفه به اتحادیه و صنف باغداران سپرده شده است .

پهلوانان افزود : به سبب نبود اتحادیه منسجم و قدرتمند در گلستان، امکان خرید برای تنظیم بازار و انبار میوه مازاد به طور کامل میسر نشده و برخی از باغداران به اجبار محصول خود را به قیمت‌های اندک در محدوده ۴ هزار تومان به فروش رساندند که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

وی گفت : برخی اقدامات فنی و کمک های پشتیبانی مانند توسعه سیستم آبیاری تحت فشار، توسعه سیستم کود آبیاری و محلول‌پاشی عناصر غذایی، احداث باغ به شیوه پشته‌ای، توسعه ارقام جدید با عملکرد بالا و پیش‌رس، تولید نهال‌های استاندارد و گواهی شده و از همه مهم‌تر ذخیره‌سازی مناسب و کاهش ضایعات از جمله مباحثی هستند که اتحادیه و صنف مرکبات‌داران باید برای آنها برنامه‌ریزی کند

معاون جهاد گلستان گفت :‌ از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ هزار دلار انواع میوه از گلستان به مقصد افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان صادر شده که بخش عمده آن را مرکبات به ویژه پرتقال تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود ۱۰۰ هزار تن از محصول تولیدی مرکبات گلستان پرتقال و حدود ۱۰ هزار تن نارنگی است که حدود ۳۰ درصد این محصول تازه خوری و ۷۰ درصد دیگر ذخیره شده، بخشی به سایر استان‌ها ارسال و بقیه صادر می‌شود.