مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان:

قطعی برق مشترکان خانگی و تجاری گلستان در اولویت نیست

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: با وجود کاهش محسوس دما و فعال‌نبودن نیروگاه سیکل ترکیبی علی‌آباد، برق هیچکدام از مشترکان خانگی و تجاری استان قطع نشده و برنامه‌ای هم برای آن نداریم.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سیداحمد موسوی امروز در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران گلستان، اظهار کرد: برق موردنیاز استان از شبکه سراسری تامین می شود که محدوده مصرف آن بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ مگاوات است.

وی ادامه داد: برای مدیریت مصرف برق گلستان در شرایط کنونی و پیشگیری از قطع شدن این انرژی، طرح‌های مدیریت مصرف از جمله قطعی یک درمیان روشنایی معابر و خاموش نگه‌داشتن ۴ هزار حلقه چاه در دست انجام است.

موسوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با قطع برق صنایع غیر ضرور برخی صنایع گلستان از ساعت ۱۱ امروز حدود ۲۴ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شد.

وی افزود: از مجموع ۴۵۰ مگاوات برق روزانه مصرف گلستان ۹۵ مگاوات آن به صنایع اختصاص دارد.