رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان خبرداد؛

رقابت ۲۴ هزار داوطلب گلستانی در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: در گلستان ۲۴ هزار و ۱۲۹ داوطلب در پنج گروه آزمایشی ثبت نام کرده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب زن (۶۱ درصد) هستند.

به گزارش ساجد خبر، شعبان شتایی اظهارکرد: در گلستان ۲۴ هزار و ۱۲۹ داوطلب در پنج گروه آزمایشی ثبت نام کرده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۱ داوطلب زن (۶۱ درصد) و ۹ هزار و ۴۳۸ داوطلب مرد (۳۹ درصد) هستند که در مجموع نسبت به آزمون تیرماه ۱۴٠۱، شاهد کاهش ۱۰ هزار و ۶۵۹ نفری تعداد داوطلبان در استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و رییس نمایندگان تام الاختیار استان گلستان در برگزاری آزمون افزود: هزار و ۵۹۲ در گروه ریاضی، ۱۰ هزار و ۹۲۲ د اوطلب در گروه تجربی، ۹ هزار و ۶۲۹ در گروه انسانی، هزار و ۲۶۹ نفر در گروه زبان‌های خارجی و ۷۱۷ گروه هنر با هم رقابت می‌کنند.

وی بیان کرد: آزمون دی ماه ۱۴٠۱ در ۱۳ شهرستان، ۲۳ حوزه اصلی و ۵۹ حوزه فرعی در استان برگزار می‌شود.

شتایی بیان کرد: در شهر گرگان ۶ هزار و دو داوطلب شامل سه هزار و ۷۹۲ داوطلب زن و دو هزار و ۲۱۰ داوطلب مرد در گروهای آزمایشی مختلف شرکت کرده که در گرگان بیشترین داوطلب شرکت کننده در گروه آزمایشی تجربی با سه هزار و ۲۱۴ و کمترین داوطلب در گروه آزمایشی هنر با ۲۷۴ است.

گفتنی است نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در روزهای پنج شنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ در استان گلستان برگزار می‌شود.

آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنج شنبه مورخ ۲۹ دی، داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی عصر روز پنج شنبه مورخ ۲۹ دی، آزمون داوطلبان گروه‌های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه مورخ ۳۰ دی و آزمون داوطلبان گروه هنر در عصر جمعه مورخ ۳۰ دی برگزار خواهد شد.