معاون استاندار گلستان:

روسای دانشگاه‌ها زمان امتحانات غیر سراسری دانشجویان را تغییر دهند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان گفت: روسای دانشگاه‌ها می‌توانند روز و ساعت امتحانات غیرسراسری دانشجویان در روزهای شنبه و یکشنبه را تغییر و به زمان دیگر موکول کنند.

به گزارش ساجد خبر، حاجی گلدی کر شامگاه ظهار کرد: تصمیم گیری در خصوص ساعت و روز امتحانات غیر سراسری با رؤسای دانشگاه‌ها است و در مواردی که آسیبی به مسیر آموزش و ارزیابی وارد نمی‌کند، برگزاری امتحان می‌تواند به روز و ساعت دیگری موکول شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان افزود: رؤسای دانشگاه می‌توانند امتحاناتی که به سبب سراسری بودن، امکان تغییر روز و ساعت آن وجود ندارد، طبق برنامه برگزار کنند.

گفتنی است دورکاری ادارات و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل برودت هوا و مدیریت مصرف در گلستان شنبه و یکشنبه هم ادامه دارد.