راه اندازی پویش «به افتخار این سه کلمه» در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در گرگان

پویش به «افتخار این سه کلمه» در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در گرگان راه اندازی شد.

به گزارش ساجد خبر،  «این سه کلمه» – جمهوری اسلامی ایران، عبارتی از بیانات امام خمینی (ره) است که در بخشی از متن آن آمده است: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد»، به عنوان پیشوند نام ایران بعد از انقلاب استخراج شده که منظور سه کلمه جمهوری، اسلامی و ایران است. که می توان آن را پایبندی به تجدید عهد با امام خمینی ره نیز تعبیر کرد.