معاون باغبانی جهاد گلستان:

۱۱۰ هزار تن مرکبات از باغات گلستان برداشت شد

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: براساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی گلستان امسال ۱۱۰ هزار تن انواع مرکبات از باغات این استان برداشت شده است.

به گزارش ساجد خبر، نوید رضا فراهانی  اظهار کرد:، در استان گلستان حدود ۶ هزار هکتار باغ نارنگی و پرتقال و دیگر مرکبات وجود دارد و امسال حدود ۱۱۰ هزار تن محصول در این باغات برداشت شده است.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: بر اساس آمارهای موجود ۱۰۰ هزار تن از محصول تولیدی پرتقال و حدود ۱۰ هزار تن نارنگی است که حدود ۵۰ تا ۴۰ درصد این محصول به کشورهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و روسیه صادر یا تازه خوری در داخل کشور مصرف می‌شودو باقی مانده ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت مرکبات گلستان به باغ پرتقال با سطح پنج هزار و ۶۵۰ هکتار اختصاص دارد و سطح باغات نارنگی هم ۵۰۰ هکتار است.

طبق گزارش باغبانی سازمان جهادکشاورزی گلستان، در این استان ۳۳ هزار و ۲۰۰ باغ شامل آلو، شلیل، هلو، زیتون، انار، پرتقال، نارنگی، نارنج و برخی میوه‌های دیگر وجود دارد که بیشترین سطح آن مربوط به زیتون است.

استان گلستان واقع در شمال ایران با داشتن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا، از قطب‌های مهم کشاورزی و باغی کشور به شمار می‌رود.