مدیرساخت سد نرماب مینودشت :

بهره برداری کامل از سد نرماب ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر اجرایی ساخت سد نرماب مینودشت گفت: برای اجرای طرح‌های باقی‌مانده و بهره‌برداری کامل از سد نرماب مینودشت به ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش ساجد خبر،  مهدی ضیایی اظهار کرد: در صورت تامین این اعتبار و اجرای طرح‌های مزبور، سد نرماب تا یکسال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: طرح‌های برداشت درختان از کاسه سد در سطح ۵۰ هکتار با ۲ هزار و ۸۷۷ اصله درخت آغاز شده و جابجایی روستای جنگل‌ده بالا هم در دست اجرا است.

مدیر اجرایی ساخت سد نرماب مینودشت ادامه داد: این اعتبار برای آزادسازی مخزن سد و خرید حدود ۴۰۰ هکتار زمین، جابجایی روستاهای جنگلده بالا، پس‌پشته، محمدزمان‌خان و باقرآباد با مجموع هزار و ۴۰۰ خانوار، پاکسازی مخزن سد از درختان در سطح ۵۰ هکتار و ایجاد تونل انتقال آب از رودخانه خرمارود آزادشهر به طول ۶.۵ کیلومتر هزینه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت تامین این اعتبار و اجرای طرح‌های مزبور، سد نرماب تا یکسال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مطابق داده آماری مسوولان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، مخزن سد نرماب مینودشت ۵۸۰ هکتار وسعت دارد که ۱۷۰ هکتار آن اراضی ملی و مابقی در تملک اشخاص است که باید خریداری یا معوض آن به افراد داده شود.

ساخت این سد بزرگ در استان گلستان از نوع خاکی همگن به ارتفاع ۶۰ متر، عرض تاج سد ۱۰ متر و طول تاج ۸۰۷ متر است و ظرفیت ذخیره ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب و قابلیت تنظیم تا ۱۹۲ میلیون مترمکعب را دارد.