بازاریان گرگان به پویش به افتخار این سه کلمه «جمهوری اسلامی ایران» پیوستند

جمعی از بازاریان گرگان با شرکت در پویش به «افتخار این سه کلمه» با آرمان های «جمهوری اسلامی ایران»تجدید میثاق کردند.

به گزارش ساجد خبر، «این سه کلمه» – جمهوری اسلامی ایران، عبارتی از بیانات امام خمینی (ره) است که در بخشی از متن آن آمده است: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد»، به عنوان پیشوند نام ایران بعد از انقلاب استخراج شده که منظور سه کلمه جمهوری، اسلامی و ایران است. که می توان آن را پایبندی به تجدید عهد با امام خمینی ره نیز تعبیر کرد.