با حضور حاج ابوذر روحی راه اندازی شد؛

پویش ملی «به افتخار این سه کلمه» در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در استان گلستان

پویش ملی «به افتخار این سه کلمه» در حمایت از جمهوری اسلامی ایران با حضور مداح مطرح کشوری حاج ابوذر روحی در استان گلستان راه اندازی شد.

به گزارش ساجد خبر  «این سه کلمه» – جمهوری اسلامی ایران، عبارتی از بیانات امام خمینی (ره) است که در بخشی از متن آن آمده است: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد»، به عنوان پیشوند نام ایران بعد از انقلاب استخراج شده که منظور سه کلمه جمهوری، اسلامی و ایران است. که می توان آن را پایبندی به تجدید عهد با امام خمینی ره نیز تعبیر کرد.