رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

پول و امتیاز در ازای ارائه نظر کارشناسی نادرست/ یک نفر دستگیر شد

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در ادامه تلاش‌های دادگستری گلستان برای رصد و پایش کارشناسان رسمی، یک کارشناس متخلف، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهارکرد: در ادامه تلاش‌های دادگستری استان برای رصد و پایش کارشناسان رسمی، یک کارشناس متخلف، شناسایی و دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این کارشناس در یک پرونده ملکی، برای ارائه نظر به نفع یکی از طرفین پرونده، دست کم ۳۰ میلیون تومان پول نقد و امتیاز برای یکی از بستگانش خواسته بود.

آسیابی افزود: با رصد اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، این کارشناس متخلف، هنگام دریافت وجه، دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری مناسب، روانه زندان شد.

وی به نقش مهم نظرهای کارشناسی در روند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: این کارشناس در ادامه اقدامات ویژه حفاظت و اطلاعات دادگستری استان برای پایش و شناسایی کارشناسان متخلف، دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری گلستان به مردم توصیه کرد: به افرادی که ادعای حل مشکل آنان از راه‌های غیرقانونی و در ازای دریافت پول در دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه را دارند، اعتماد نکنند و در صورت مواجه شدن با چنین مواردی با شماره حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تماس بگیرند.