رییس سازمان بهره‌وری کشور :

تلف‌شدن ۹میلیارد متر مکعب آب در فرایند تولید محصولات کشاورزی

رییس سازمان بهره‌وری کشور گفت: یکی از پیامدهای مهم هدررفتن این مقدار محصول کشاورزی، تلف‌شدن ۹میلیارد متر مکعب آب در فرایند تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، میرسامان پیشوایی رو عصر امروز در شورای اداری گلستان اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری در کشور، استفاده از تدبیر و نوآوری در بخش‌های گوناگون است که برای رسیدن به این هدف باید از توان دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد.

رییس سازمان بهره‌وری کشور تامین امنیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از راه‌های تحقق این اولویت مهم، تاکید بر بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

پیشوایی ادامه داد: اکنون ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌شود که این رقم با توجه به نیاز جامعه باید به ۱۸۰ میلیون تن برسد.

وی گفت: یکی از راه‌های افزایش تولید کشاورزی، افزایش سطح کشت که قابلیت اجرا ندارد اما یک راه دیگر آن ارتقای بهره‌وری است.

رییس سازمان بهره‌وری ایران بیان کرد: به عنوان مثال، میانگین تولید گندم در کشور ۴.۲ میلیون تن است اما رکورد تولید این محصول ۱۴ تن در هکتار است که باید تلاش کرد رقم میانگین کشوری را با استفاده از ظرفیت بهره‌وری افزایش داد.

وی افزود: سالانه حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در زنجیره تولید تا مصرف به هدر می‌رود.