مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان:

کیفی سازی محصولات کشاورزی در گلستان یک ضرورت است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: کیفی سازی محصولات کشاورزی در این استان یکی از ضرورت ها بوده تا با پایدار در کیفیت و ایفای تعهدات، صادرات در این حوزه رونق داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمدباقر منوچهری امروز در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: اکنون کم توجهی به این دو موضوع مهم سبب شده تا از بایت صادرات محصولات کشاورزی برای ایجاد ارزش افزوده در استان به خوبی استفاده نشود.

به گفته وی به عنوان نمونه ۱۲ کارخانه ماکارونی در استان وجود دارد که اگر به پایداری در کیفیت و ایفای تعهدات صادرات عمل می شد، امروز به تعطیلی کشانده نمی شدند.

وی تاکید کرد: اکنون سرمایه‌گذاری در حوزه پایداری در کیفیت محصول تولیدی در استان به ویژه گندم که پایتخت کیفی کشور به شمار می رود، بسیار ضروری است چراکه ارقام معرفی شده به بهره برداران برای کشت، مورد آزمایش قرار گرفته و کیفیت گلوتن آن محاسبه می شود و پایداری تولید و ارزش افزوده همراه خواهد داشت.

منوچهری افزود: اکنون ۳۵ کارخانه آرد گندم در استان وجود دارد که ۱۰ واحد آن برای تامین آرد ساکنان این استان کافی بوده و بقیه مازاد است که با کیفی سازی گلوتن گندم تولیدی استان، فعالیت این واحدها پایدار خواهد بود.