رئیس شورای اسلامی شهر گرگان:

راه اندازی پل های عابر پیاده تا یک ماه آینده

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: پل های عابر پیاده میدان شهرداری گرگان تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.

به گزارش ساجد خبر، ناصر گرزین اظهارکرد: پل‌های عابر دور میدان شهرداری گرگان چندین سال است که فعالیت نداشته و به همین دلیل در حال تعمیر هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان افزود: پیمانکار نگهداری این پل‌ها، آنها را رها کرده بود در نتیجه برای راه اندازی مجدد نیاز به اقدامات تعمیراتی وجود داشت لذا این عمل در دست انجام است.

وی بیان کرد: تا یک ماه آینده این پل‌ها راه اندازی شده و شهروندان می‌توانند از آن استفاده کنند.

گرزین با اشاره با اختلافاتی که با پیمانکار نگهداری و تعمیرات پل‌ها وجود داشت، گفت این امر با نظر مساعد دادستان برطرف شده و هم اکنون پل‌ها در اختیار معاونت عمرانی شهرداری گرگان قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص برداشتن این پل هم توضیح داد که این موضوع به نظر شورای ترافیک مرتبط است، ولی فعلاً پل‌ها در مرحله تعمیر بوده و راه اندازی می‌شوند.

وی همچنین از راه اندازی سایر پل‌های عابر پیاده گرگان از جمله ورودی خیابان انقلاب خبرداد و گفت: باید در جهت مکانیزه کردن پل‌های عابر پیاده حرکت کنیم تا ایمنی مردم حفظ شود.