مدیرکل امور مالیاتی گلستان:

مبارزه با فرار مالیاتی با شناسایی ۴۲ هزار مودی مالیاتی جدید در استان

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت:در سال جاری با شناسایی ۴۲ هزار مودی مالیاتی جدید موفق شدیم گام‌های مؤثری در راه مبارزه با فرار مالیاتی برداریم.

به گزارش ساجد خبر، قربان حاجی مشهدی اظهار کرد: با تلاش مأموران مالیاتی و همت مودیان مالیاتی در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۱، توانستیم حدود ۱۰۸ درصد مالیات تعهد استان را محقق کنیم.

وی افزود: میزان تحقق مالیاتی استان گلستان نسبت مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است.

حاجی مشهدی موفقیت ایجاد شده در افزایش تحقق مالیاتی را مرهون تلاش مودیان مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی دانست.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان گفت: درآمدهای مالیاتی ۹ ماهه امسال گلستان ۴۸ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.