مدیرکل ثبت احوال گلستان:

ثبت‌نشدن ازدواج‌ها نیازمند بررسی دقیق و آسیب شناسی است

مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: ثبت‌نشدن ازدواج‌ها نیازمند بررسی دقیق و آسیب شناسی است و جلوگیری از تداوم آن به ارائه راهکار مناسب و کاربردی نیاز دارد.

به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا مطیع بعدازظهر در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال گلستان اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۰۰ فقره ازدواج غیر ثبتی در مراکز ثبت احوال گلستان مشاهده شده که بیشتر این موارد در موقع اخذ شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شناسایی شده است.

وی افزود: از مهم‌ترین روش‌های جلوگیری از تداوم ازدواج غیرثبتی در استان، شناسایی محل‌های ثبت این واقعه و بیان جرم‌انگاری آن به افراد است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان به آمار جمعیتی استان اشاره کرد و با بیان اینکه از سال ۱۳۳۵ تاکنون ۹ مرحله سرشماری سراسری انجام شده افزود: در اولین سرشماری جمعیت استان ۳۲۰ هزار و ۱۸۱ نفر بود که در آخرین مرحله سرشماری به یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۱۹ نفر رسید.

وی اضافه کرد: گلستان با این تعداد جمعیت، ۲.۶ جمعیت کل کشور را در خود جای داده و جمعیت به نسبت جوانی دارد.