معاون شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان:

نوسان قیمت مواد اولیه و نقدینگی عمده ترین مشکلات واحدهای صنعتی شهرک ها است

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان گفت: وجود نوسان قیمت مواد اولیه و تامین فوری نقدینگی از مشکلات عمده واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلستان است و رفع دغدغه صاحبان واحدهای صنعتی و پایداری تولید به حمایت بانک‌های عامل نیاز دارد.

به گزارش ساجد خبر، سیدرضا مسلمی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۵۰ شغل پایدار در ۳۱ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان احیا شد.

وی افزود: این واحدهای صنعتی راکد با حل مسائل و مشکلات از جمله اختلاف شرکا، ورود سرمایه گذار جدید، مشارکت گرفتن در تولید و تامین نقدینگی راه‌اندازی و به چرخه تولید بازگشته است.

وی ادامه داد: ارزش سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی احیا شده در شهرک های صنعتی گلستان بیش از ۳۳۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مسلمی خاطرنشان کرد: تعهد شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان برای امسال احیای ۵۰ واحد صنعتی راکد با ظرفیتی حدود ۴۰۰ شغل پایدار است.